Ministr
zahraničních věcí
Ukrajiny

8. března 2022

Vážená paní, vážený pane,

dne 24. února 2022 zahájila Ruská federace válku proti Ukrajině a do dnešních dnů pokračuje na území Ukrajiny v rozsáhlých útočných operacích vedených ze vzduchu, z moře i po zemi.

Ukrajina je denně vystavována bezprecedentní eskalaci válečné agrese, jež se od okupace území a napadání kritické infrastruktury rychle proměnila v útoky vedené raketami a kazetovou municí proti obytným oblastem, kde mají za následek vysoké počty civilních obětí, nevinných mužů, žen a dětí. Děje se tak zcela v rozporu s veškerými pravidly a zásadami mezinárodního a humanitárního práva. V době, kdy čtete tento dopis, jsou naši lidé, školy, školky i nemocnice pod pokračující intenzivní palbou ruských ozbrojených sil.

Statečný lid Ukrajiny brání svou zemi dnem i nocí ve snaze chránit nejen své domovy a rodiny, ale i ostatní evropské země a základní principy globálního soužití: lidskost, vládu práva a mezinárodní řád zakotvený v Chartě Organizace spojených národů.

Globální lídři na úrovni vlád i soukromého sektoru, mezinárodní organizace a nadnárodní korporace společně usilují o oslabení ruské hospodářské i vojenské síly, kterou Rusko využívá k ohrožování a zastrašování Ukrajiny a celého civilizovaného světa.

V této pro Ukrajinu tak těžké době se na Vás obracím s následující žádostí:

Vyzývám Vás, abyste se Vy a Vaše organizace připojili k eticky a společensky odpovědným firmám z celého světa, které již ukončily svou spolupráci s Ruskem či své činnosti na území Ruské federace, a odmítly tak ze svých daní financovat Ruskem páchané násilí, vraždy a zločiny proti lidskosti.

Jakmile Ukrajina ve válce zvítězí, započne s obnovou své infrastruktury a svého hospodářství. Bude pokračovat v reformách tak, aby se mohla stát plnoprávným členem Evropské unie. V této souvislosti bych Vaši společnost rád požádal, aby projevila solidaritu s Ukrajinou a přidala se k dalším nadnárodním firmám, které již veřejně oznámily svou připravenost zahájit nebo obnovit svou činnost v naší zemi.

Jménem ukrajinské vlády Vás chci rovněž požádat o podporu Ukrajiny a jejích obyvatel finanční a humanitární pomocí, či jakýmkoliv jiným smysluplným způsobem, který uznáte za vhodný.

Spoléháme na každého člena odpovědné globální komunity firem, a proto bych Vám rád předem poděkoval za Váš příznivý postoj k mým požadavkům a těším se, až Vás a Váš tým budeme moci přivítat na Ukrajině.

Světlo zvítězí nad temnotou. Jednoduše musí. Jednejte hned, ať se tohoto vítězství všichni dočkáme co nejdříve.

S pozdravem

Dmytro KULEBA