Není nám lhostejný osud obyvatel Ukrajiny, kteří už několik dní čelí bezprecedentnímu útoku ruských vojsk.

Není nám lhostejné zoufalé volání obránců svobodné Ukrajiny, kteří k ochraně životů svých a svých nejbližších potřebují především účinné zbraně nutné pro obranu své země, ochranné prostředky a humanitární pomoc.

Není nám lhostejné, že svět, šokovaný ruskou agresí proti pokojnému nezávislému sousedovi, se jen klopotně rozhýbává k pomoci tolik potřebné obráncům, materiální a finanční.

Pomoc, má-li být co nejúčinnější, musí přijít RYCHLE, musí mířit PŘÍMO tam, kde je jí nejvíc zapotřebí, a na to, co je v těchto chvílích nejnaléhavější.

Proto

(i) vyjadřujeme bezmeznou solidaritu ukrajinskému lidu v jeho snahách o zachování celistvosti Ukrajiny a obranu své vlasti,

(ii) maje na paměti historické zkušenosti s nevyžádaným ruským „osvobozováním“ naší vlastní země v roce 1968, máme velké pochopení pro ukrajinský lid a jsme připraveni mu neodkladně pomoci tím, co nejvíc potřebuje, a

(iii) vyzýváme všechny, komu není osud Ukrajiny, jejích občanů i všech svobodně smýšlejících obyvatel Evropy lhostejný, aby podle svého uvážení přispěli na jednu z níže uvedených sbírek,

Sbírka Velvyslanectví Ukrajiny v České republice je určena na bezprostřední nákupy materiálního vybavení k obraně na území války, tedy na nákup zbraní, ochranných prostředků a dalších pomůcek pro bojující obránce Ukrajiny. Číslo účtu pro platby v korunách 304452700/0300. Více na www.supportukraine.cz

Pro platby v EUR nebo USD použijte účty s následujícími detaily:
BENEFICIARY: Embassy of Ukraine in the Czech Republic •
ADDRESS: Charlese de Gaulla 29, 160 00 Prague 6 Czech Republic
BIC/SWIFT CEKOCZPP
EUR IBAN CZ86 0300 0000 0003 0449 8127 • USD IBAN CZ80 0300 0000 0003 0449 9496

Sbírka zřízená Charitou ČR je určena na humanitární pomoc válkou postiženým občanům Ukrajiny. Číslo sbírkového účtu je 55660022/0800, variabilní symbol 104.
Více na www.charita.cz

Podporu výzvě můžete vyjádřit na adrese www.svoboduukrajine.cz

Praha, 1. března 2022

Za iniciativu Svobodu Ukrajině

Filip Neusser
předseda
Národní sportovní agentury

Jakub Líčka
generální sekretář
Charita Česká republika

Petr Koblic
prezident
Evropské federace burz

Jevhen Perebyjnis
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Ukrajiny v České republice